چراغ ریلی

چراغ ریلی چیست ؟ انواع چراغ ریلی و نحوه استفاده آن به چه صورت است؟